Blog pentru poeţi consacraţi, mai ales pentru membrii Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti

duminică, 16 ianuarie 2011

Octavian Soviany - pentru tine, fără de care aș fi degerat demult

Octavian Soviany


pentru tine, fără de care aș fi degerat demult

Numai tu eşti tânără în
camera asta
care seamănă cu
o nuvela de
cehov. Ceainicul
clipoceşte domol.
Frica s-a făcut o pisică
albă și foarte pufoasă.
Curățăm amândoi
cartofi pentru cină.
În curând
vântul ca un
mecanic bătrân care-și zornăie
sculele ruginite
va aduce miros de lemn
putred în casă.
Patul din colț este roşu
ca al soţilor arnolfini. Acolo
o să-ți sărut toată noaptea
umerii albi cu tristeţe.
În camera asta până și moartea
are aerul unui anestezist obosit.

Un comentariu: