Blog pentru poeţi consacraţi, mai ales pentru membrii Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti

joi, 27 ianuarie 2011

Premiile Ariel 2010

S-au decernat azi la Casa Vernescu Premiile Anuale ale ARIEL (asociație de editori din care fac parte editori și reviste literare printre care Cartea Românească, Limes, România literară, Luceafărul de dimineață, Ramuri). Premiile se acordă pentru cartea Anului și Revista Anului dintre cele publicate la edituri membre, respectiv reviste care au aderat la ARIEL (mai există și alte asociații de editori, cum se știe).

Premiul pentru Cartea Anului a fost împărțit între poetul și prozatorul Nichita Danilov pentru romanul „Ambasadorul invizibil” (Ed. C.R.) și criticul literar și poetul Ion Pop pentru recenta sa carte de critică „Din avangardă spre ariergardă” (Ed. Vinea).

Revista anului a fost desemnată „România literară” (director Nicolae Manolescu, redactor-șef Gabriel Chifu) iar o diplomă de merit a fost acordată noii reviste „Conta”, condusă de poetul Adrian Alui Gheorghe, revistă înființată chiar în 2010 la Piatra Neamț și care a ajuns la nr.4.

Felicitări merituoșilor laureați!

Anul trecut, la prima decernare, au fost premiați pentru cartea anului Marta Petreu și Mircea Mihăieș, iar pentru revista anului „Memoria - revista gîndirii arestate”.

duminică, 16 ianuarie 2011

Octavian Soviany - pentru tine, fără de care aș fi degerat demult

Octavian Soviany


pentru tine, fără de care aș fi degerat demult

Numai tu eşti tânără în
camera asta
care seamănă cu
o nuvela de
cehov. Ceainicul
clipoceşte domol.
Frica s-a făcut o pisică
albă și foarte pufoasă.
Curățăm amândoi
cartofi pentru cină.
În curând
vântul ca un
mecanic bătrân care-și zornăie
sculele ruginite
va aduce miros de lemn
putred în casă.
Patul din colț este roşu
ca al soţilor arnolfini. Acolo
o să-ți sărut toată noaptea
umerii albi cu tristeţe.
În camera asta până și moartea
are aerul unui anestezist obosit.