Blog pentru poeţi consacraţi, mai ales pentru membrii Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti

miercuri, 9 decembrie 2009

Mircea Drăgănescu - Poem

*
* *

Dacă am tutun
îl sorb cu nesaț
dacă am băutură
o beau până la ultima picătură
dacă am moarte
o îmbrac în hainele mele de duminică
și ne plimbăm în fiecare dupăamiază
de toamnă printre copaci desfrunziți
discutând despre cele o mie de feluri
de a ne trece viața cuminți...
Trecerea
Și astfel sfânta duminică trecu
plânse îngerul în cristalul peșterii
sale de aer și
astfel sfânta duminică trecu
se plânse pântecul mistuindu-se harnic
și astfel sfânta duminică trecu
plânse bătătura din palmă
trecu trecu plânse avarul
propietarul tuturor duminicilor
trubadurul trecu trecu trecu se
lovea pasărea între pereții clopotului
din turlă trecuuuuuuuuuuuu prinse
silaba din urmă câinele
plângându-și tristele oase
trecu trecu trecu bolboroseau apele râului
apele râului apele râului râului
râului...

Un comentariu: